Žene u filmovima dobijaju lošije replike i manje teksta

  • In Film
  • 14. August 2017.
Žene u filmovima dobijaju lošije replike i manje teksta

U skoro 1.000 filmskih scenarija žene dobijaju lošije replike nego muškarci, a imaju i manje teksta

Prema analizi Univerziteta Južna Kalifornija muški likovi su uglavnom pet godina stariji od svojih ženskih partnerki na filmu; ako bi ženski likovi bili uklonjeni iz zapleta, priča najčešće ne bi bila promenjena.

Automatizovanom lingvističkom analizom filmskih scenarija, nastalih tokom proteklih nekoliko decenija, ustanovljeno je da muškarci imaju više od 37.000 dijaloga, dok žene tek nešto više od 15.000.

Takođe, ženski likovi uglavnom koriste “jezik koji se povezuje sa porodičnim vrednostima”, dok su muški likovi povezani sa pričama o dostignućima, ali i da su muški razgovori češće sadržavali psovke ili se češće odnose na seks ili smrt.

Preporučujemo vam i sledeće:Untitled