Premijerka Srbije: Natalitet pre svega

Premijerka Srbije: Natalitet pre svega

“Možemo da razgovaramo o rastu BDP, dovodimo investitore, smanjujemo nezaposlenost, ali ako nemamo uspeh kao Savet za populacionu politiku nemamo budućnost”, smatra premijerka Brnabić

U mnoštvu tekućih problema, fiskalne konsolidacije, povećavanja standarda, spoljne politike, čini se da je, do sada, zanemarivano pitanje nataliteta došlo na red. Premijerka je danas, ne prenebegnuvši činjenicu da nas je svake godine 35.000 manje, predstavila strategiju za zaustavljanje ovog negativnog, ali i zastrašujućeg trenda.

Osim izmene Zakona o radu, strategija sadrži i brojne metode, koje će, kako se nadaju tvorci programa, privoleti mlade parove da se odvaže i zasnuju porodice, te da će se prvi efekti ovakvog metoda ubrzo videti i u statističkim podacima.

Ministarka zadužena za demografiju i populacionu politiku Slavica Đukić Dejanović podnela je izveštaj o dosadašnjem radu i naglasila da je Stratigija podsticanja rađanja teorijski izvanredna, ali da nije primenjivana i da je neophodno da bude inovirana.

Preduzeti su prvi koraci sa lokalnim samoupravama da se popravi stanje populacione politike i opredeljeno je 130 miliona dinara bespovratne pomoći za projekte u 15 opština širom Srbije.

Radilo se i na tome da se obezbede ginekolozi za manje opštine u Srbiji, jer postojeća zakonska regulativa kaže da ginekologa mogu da imaju domovi zdravlja u lokalnim samoupravama koje imaju više od 20.000 stanovnika.

Preporučujemo vam i sledeće:Untitled