Jak dinar oborio javni dug za milijardu evra

Jak dinar oborio javni dug za milijardu evra

Za prvih sedam meseci 2017. javni dug je smanjen za milijardu evra, sa 24,8 na 23,8 milijardi evra

U odnosu na BDP, dug države je smanjen sa 73 na 65,2 odsto, a uzrok celokupnog smanjenja javnog duga je obračunske prirode i posledica jačanja dinara prema evru i dolaru. Naime, od početka godine, dinar je ojačao prema evru za oko pet odsto, a prema dolaru za čak 15 odsto, što se preračunato u evre odrazilo na smanjenje duga za nešto više od milijarde.

S obzirom na to da je najveći deo javnog duga u stranim valutama – 41,2 odsto u evrima i 31,5 odsto u dolarima – promene deviznog kursa nose velike rizike u budućnosti, a postoji realan rizik od promene kursa na gore. Zanimljivo je da se pritisak na jačanje dinara dešava u situaciji kada imamo usporavanje privrednog rasta u odnosu na prošlu godinu i rast deficita platnog bilansa.

Deficit tekućeg računa platnog bilansa u prvoj polovini godine iznosio je milijardu evra, što je za 48,3 odsto više u odnosu na isti period prošle godine. Deficit je i u trećem kvartalu nastavio da raste s obzirom da je izvoz usporio, a uvoz ubrzao, pa su se na godišnjem nivou skoro izjednačili.

Razlozi za usporavanje opticaja novca mogu biti različiti, od stabilizacije privrede i političkog okruženja, zbog čega se duže zadržava novac i ne menja za stranu valutu do averzije prema riziku zbog čega se uzdržavaju od investicija.

Preporučujemo vam i sledeće:Untitled