Pad prodaje automobila u EU u septembru

Pad prodaje automobila u EU u septembru

Prodaja novih automobila na tržištu EU pala je u septembru 2,0% na 1,43 miliona vozila, pokazuju podaci Evropskog udruženja proizvođača automobila

Momentum prodaje u nekim ključnim tržištima počeo je da slabi, premda valja napomenuti da je septembar prošle godine zabeležio izuzetne rezultate.

Tržište Velike Britanije je palo 9,3 procenta, Nemačke 3,3 odsto, dok su ovaj negativan uticaj delimično neutralisali učinci italijanskog i španskog tržišta (rast od 8,1 i 4,6 odsto, respektivno).

U prvih devet meseci tekuće godine prodato je 11,7 miliona novih vozila (rast od 3,7 odsto), kome su najviše doprineli tržišta Italije (+9,0 posto), Španije (+6,7 procenata), Francuske (3,9 odsto) i Nemačke (+2,2 posto).

Velika Britanija je u istom periodu zabeležila pad od 3,9 posto, dok su snažan doprinos rastu dale nove članice EU sa skokom prodaje od 13,8 procenata.

Posmatrano po brendovima, VW grupa je u septembru zabeležila pad prodaje od 0,9 odsto, ali je povećala tržišno učešće na 23,1 posto, dok je PSA grupa, nakon preuzimanja Opela, dostigla udeo od 15,1% (rast prodaje u septembru od 70,1 odsto). Renault grupa je povećala septembarsku prodaju za 0,6 procenata, dok su FCA grupa, Ford, BMW i Daimler zabeležili pad od 1,3 odsto, 12,9 posto, 1,7 procenata i 1,2 odsto, respektivno.

Preporučujemo vam i sledeće:Untitled