Srbija među deset najvećih izvoznika žitarica u svetu

Srbija među deset najvećih izvoznika žitarica u svetu

U izvozu kukuruza Srbija je na osmom mestu, dok je u izvozu pšenice na desetom, a u pogledu prinosa pšenice po hektaru je na visokom drugom mestu

Srbija kotira među deset najvećih izvoznika žitarica na svetu u periodu od ekonomske 2014/15. do 2016/17. godine, prema analizi Udruženja Žita Srbije urađenoj na osnovu podataka Ministarstva za poljoprivredu SAD (USDA).

Međutim, da bi se obezbedila veća efikasnost izvozne logistike, potrebne su dodatne investicije u povezivanje rečnog, drumskog i železničkog saobraćaja, proširenje lučkih kapaciteta i izgradnju novih silosa, prvenstveno na Dunavu, kao i modernizaciju naše rečne flote.

Udruženje Žita Srbije je ovu analizu prezentovalo na najvećem svetskom forumu u oblasti proizvodnje i trgovine žitaricama i uljaricama Global Grain koji se održava u Ženevi od 14. do 16. novembra, a na kojoj učestvuje uz podršku Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (UN FAO).

Na Global Grain konferenciji učestvuje više od 1.200 predstavnika 550 kompanija iz celog sveta, koji imaju priliku da čuju najnovije trendove i izazove u ovoj industriji.

Preporučujemo vam i sledeće:







Untitled