Ove su zemlje najbolje za razvoj ženskog preduzetništva

Ove su zemlje najbolje za razvoj ženskog preduzetništva

Žensko preduzetništvo temelji se ponajpre na dvema platformama – želji za uspehom ili potrebi za preživljavanjem, a pristup finansijskim uslugama i lakoća poslovanja su uslovi koji otvaraju put za napredak preduzeća u vlasništvu žena

Istovremeno, glavne prepreke koje mogu obeshrabriti žene da postanu preduzetnice su društvene predrasude i slabije mogućnosti napredovanja, a za njihovo svladavanje ključna je podrška iz okruženja – pokazuje studija Mastercard Index of Women Entrepreneurs.

Razvijena tržišta su na vrhu ovog indeksa žena preduzetnica, predvođena Novim Zelandom (74,4, prvo mesto), Kanadom (72,4, drugo mesto) i Sjedinjenim Američkim Državama (69,9, treće mesto). Ove zemlje imaju najbolje uslove koji pomažu žensko preduzetništvo, poput malih i srednjih preduzeća, te osiguravaju visok kvalitet upravljanja i lakoću samog poslovanja.

S druge strane, u zemljama s nižim dohotkom, kao što su Uganda (34,8%), Bangladeš (31,6%) i Vijetnam (31,4%), najviše je žena preduzetnica koje se za to odlučuju iz nužde, a ne zbog toga što su motivisane dobrom poslovnom prilikom.

Takođe, utvrđena su vodeća tržišta na kojima je udeo žena koje su vlasnice preduzeća najveći u odnosu na ukupan broj svih vlasnika preduzeća: Uganda (34,8%), Bocvana (34,6%) i Novi Zeland (33,3%).

Prema indeksu, neke od najvećih prepreka koje sprečavaju da se žene uključe u poslovanje su nedostatak finansijskih sredstava (preduzetničkog kapitala), zakonodavna ograničenja, institucionalna neučinkovitost, strah od neuspeha te nedostatak obuke i obrazovanja. U 54 tržišta koja su pokrivena istraživanjem, barem jedan ili više navedenih faktora koče napredak žena kao preduzetnica.

Preporučujemo vam i sledeće:Untitled