Svetska banka dodeljuje Zapadnom Balkanu 150 miliona dolara za podsticaj trgovine

Svetska banka dodeljuje Zapadnom Balkanu 150 miliona dolara za podsticaj trgovine

Svetska banka će zemljama Zapadnog Balkana dodeliti 150 miliona dolara za podsticaj trgovine i saobraćajne konkurentnosti, saopštila je ta međunarodna finansijska institucija

Zemlje zapadnog Balkana će, uz pomoć najavljenog projekta Svetske banke, unaprediti efikasnost na glavnim saobraćajnim koridorima i proširiće trgovinske veze.

– Građani zemalja zapadnog Balkana videće smanjene troškove transporta i povećanu trgovinu kroz Projekat olakšavanja trgovine i saobraćaja vredan 150 miliona dolara – istakla je glavni izvršni direktor Svetske banke Kristalina Georgijeva na Konferenciji o jačoj regionalnoj integraciji na Balkanu.

Koristi od tog Projekta će, rekla je Georgijeva, biti reda veličine jedne milijarde dolara godišnje, što će biti značajan doprinos naporima u regionu da se podstakne rast i stvore nova radna mesta i šanse za što više ljudi – istakla je ona.

Ona je, takođe, istakla da lideri zapadnog Balkana mogu da koriste iskustvo Bugarske kako bi obezbedili dodatna sredstva za investiranje u saobraćajne veze.
Svetska banka je, kako je podsetila, već investirala u unapređenje saobraćajnih veza širom regiona Balkana, budući da radi na završavanju nekih od nedostajućih delova duž Koridora 8 u Makedoniji i Koridora 10 u Srbiji.

Očekuje se da unapređenja na Koridoru 8 skrate vreme potrebno da kamioni stignu od Sofije do Skoplja, sa šest na tri i po sata.

Preporučujemo vam i sledeće:Untitled