Kako da uspešno organizujete svoje radno vreme?

Kako da uspešno organizujete svoje radno vreme?

Vreme je i egzaktno i relativno. Sat koji otkucava minute je nepogrešivo tačan, dok sa druge strane, kvalitet vremena zavisi od ličnog doživljaja ljudi, zbog čega vreme često leti kada se zabavljate dobro, odnosno teče sporo kada se dosađujete

Postoje tri načina kako da potrošite vreme na poslu: razmišljanje, konverzacija i akcija, i nezavisno od vrste profesije kojom se bavite, vaše radno vreme je sačinjeno od ovih komponenata.

Fokusirajte se na realno vreme kojim raspolažete, umesto na kazaljke na satu, i uspešno ga organizujte na sledeći način:

– Nosite sa sobom raspored i snimajte svoje misli, razgovore i aktivnosti za nedelju dana. To će vam pomoći da razumete koliko zaista možete da uradite u toku jednog dana i gde odlaze vaši dragoceni trenuci. Primetićete koliko ste vremena utrošili pametno, a koliko izgubili na neproduktivne misli, razgovore i akcije.

– Svaka aktivnost ili konverzacija koja je važna za vaš uspeh, trebalo bi da bude vremenski isplanirana i realizovana. Liste poput Stvari koje bi trebalo uraditi mogu postati predugačke, a potom i neupotrebljive, zbog toga je važno istaknuti ono prioritetno. Ubeležite akcije od visokog značaja, digitalno ili na papiru, i odredite kada će početi, a kada završiti. Na ovaj način, uz definisan rok i disciplinu, veće su šanse da uradite šta ste zacrtali, na vreme.

– Isplanirajte da provedete barem 50 odsto vremena angažovani u akcijama i razgovorima koji proizvode većinu vaših uspešnih rezultata. Pružite prednost stvarima od kojih imate koristi, i ne trošite vreme na one koje vam slabo ili nikako ne doprinose.

– Rasporedite vreme i za prekide. Isplanirani prekidi su u psihološkom smislu lepši način da se kaže radno vreme. Kako biste poslovne obaveze doživljavali manje stresno i opterećujuće, pokušajte da ih posmatrate kao nešto što vas samo trenutno okupira i sprečava da radite ono što želite.

– Svakog jutra izdvojite 30 minuta da isplanirate dan koji je pred vama ili onaj koji dolazi sutra, i ne započinjite dan dok ne završite raspored. Najvažnije vreme vašeg dana je ono kada odlučite da napravite organizaciju vremena.

– Uzmite pet minuta pre svakog poziva i razmislite kakve rezultate želite da postignete. To će vam pomoći da zamislite kako bi uspeh izgledao i pre nego što ste ga ostvarili, a to će ujedno i usporiti vreme. Uzmite, zatim, pet minuta nakon svakog razgovora ili akcije da utvrdite da li ste postigli željeni cilj. Ako niste, šta je nedostajalo? I, kako da ono što je nedostajalo uključite u sledeći razgovor, odnosno akciju?

– Stavite znak Ne uznemiravaj kada apsolutno morate da se usredsredite na posao i završite ga, i tako sprečite potencijalne distrakcije koje će vam oduzeti vreme i udaljiti vas od završetka zadatka.

Preporučujemo vam i sledeće:Untitled